Valpreventie

Binnen onze praktijk bieden wij valpreventietraining aan vanuit het programma ‘Vallen Verleden Tijd’. Dit programma is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het behouden van hun balans in het dagelijks leven en bijvoorbeeld problemen hebben met (veilig) staan en lopen. Meestal betreft dit ouderen, omdat de balans naarmate men ouder wordt bij iedereen afneemt. Er kan ook sprake zijn van verhoogd valgevaar bij bepaalde aandoeningen, zoals artrose of bij zwakte na ziekte, een doorgemaakte operatie of CVA. Tijdens het trainingsprogramma komt met name training van het evenwicht aan bod. Er wordt geoefend met behulp van hindernisbanen en diverse spelvormen. Deze oefeningen zijn functioneel en gericht op activiteiten die ook in het dagelijks leven veel voorkomen. Daarnaast worden ook specifieke valtechnieken geoefend, zodat bij eventueel vallen in de toekomst dit minder nadelige gevolgen met zich mee hoeft te brengen, zoals het oplopen van een breuk.